Wij maken ons hard voor kwaliteit in ‘het gewone’.

Barzilay+Ferwerda woon+wijkvernieuwers heeft zich door onderzoek gespecialiseerd in de stad uit de jaren ’60 en ’70. Wij zijn een architect en stedenbouwer; ontwerpers die oog hebben voor opgaven in wijken en buurten uit deze periode. En wij weten welke aanpak daarvoor benodigd is. Met ontwerp en slimme strategieën kunnen we bestaande woningen en woonomgevingen een kwaliteitsimpuls geven of vervolmaken. Zo verlengen we op duurzame en toekomstbestendige wijze de levensduur van deze wijken en dragen we bij aan het woongenot van bewoners. Dit doen wij via een persoonlijke benadering, met aandacht en gevoel voor (bewoners)participatie en proces.

Lees meer over ons

Wij werken aan de bestaande stad.

Actueel | LAATSTE NIEUWS