WOONPLAN

Malburgen Arnhem, verduurzaming gespikkeld bezit.

Gemeente Arnhem

Malburgen, Arnhem

De gemeente Arnhem heeft vanuit het Volkshuisvestingsfonds de mogelijkheid gekregen om particuliere eigenaren van Arnhem-Oost een subsidie te geven voor het verduurzamen van de eigen woning. Wanneer een woningcorporatie in een gebied gaat verduurzamen, worden met deze gelden particuliere eigenaren ondersteund om aan te sluiten. De gemeente heeft Endule gevraagd de bewoners in dit proces te adviseren en ondersteunen middels het maken van een woonplan en het begeleiden bij collectieve inkoopprocessen. Endule heeft Diep en Barzilay+Ferwerda gevraagd hierin te assisteren. De drie bedrijven hebben binnen een gezamenlijk team in de Mosterdhof, gemeente Westervoort, eerder samengewerkt aan een dergelijke woonplan-aanpak. Binnen de samenwerking treedt Endule op als hoofdaannemer en werkt Barzilay+Ferwerda als opdrachtnemer van Endule. 

Met het Woonplan geven we de bewoners in deze wederopbouw-wijk handelingsperspectief voor de verduurzaming van hun woning.

In het Pilotproject van de Arnhemse SEWA-aanpak in Malburgen heeft Barzilay+Ferwerda het Woonplan-format verder doorontwikkeld, samen met Endule. Daarbij is het Woonplan specifiek gemaakt voor Malburgen. Daarnaast voert Barzilay+Ferwerda samen met partners Endule, Diep en de gemeente Arnhem op in het communicatietraject. de woonplan-adviesgesprekken en subsidieadviesgesprekken met de betrokken bewoners.

projectinformatie

Meer weten?

Neem contact op met Marcel Barzilay

marcel@barzilayferwerda.nl
+31 (0) 6 24 54 20 71