INRICHTINGSPLAN OPENBARE RUIMTE

Inrichtingsplan ‘Heerd 2.0’.

Huidige situatie van de voormalige Doefmat schoollocatie in de Isebrandtheerd

Gemeente Groningen

Beijum, Groningen

In een co-creatie project met omwonenden, gemeente en woningcorporatie werken we aan een inrichtingsplan ‘heerd 2.0’. Het ontwerpproces bevindt zich nu in de VO-fase. We stellen ons tot doel om een welkome kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte van de Isebrandtsheerd te realiseren, gekoppeld aan de ontwikkeling van 31 woningen door Patrimonium op een voormalige schoollocatie.

De oude Doefmat-locatie aan de Isebrandtsheerd (en Wibenaheerd) in buitenwijk Beijum, te Groningen, zal worden ontwikkeld door woningcorporatie Patrimonium. Op de locatie bevindt zich nu nog een schoolgebouw en -plein dat ook enige tijd als buurtcentrum heeft gefungeerd. De locatie wordt nu tijdelijk bewoond en beheerd tot sloop en nieuwbouw volgt.

Het bouwplan voorziet in de bouw van 31 wooneenheden. Vdp Architecten heeft i.o.v. Patrimonium een ontwerp gemaakt voor nieuwbouw met 9 grondgebonden rijwoningen en 22 appartementen. Het betreft een mix van (sociale) huur voor gezinnen en senioren.

De gemeente gaf ons opdracht om voor deze nieuwbouwontwikkeling een inrichtingsplan voor de buitenruimte te maken. Inbegrepen zijn een nieuwe erfontsluiting, groen- en speelvoorzieningen, verbeterde onderlinge verbindingen en parkeren.

De ontwikkeling van deze locatie wordt tegelijkertijd aangegrepen als studie op de introductie van een nieuw type woonerf, passend in de context van Beijum. Dit op basis van onze bevindingen uit het door ons uitgevoerde ‘Stedenbouwkundig onderzoek Beijum’ uit 2020. De resultaten uit de studie en het ontwerpproces zijn geïntegreerd in een ‘Leidraad Openbare Ruimte Beijum’ die Barzilay+Ferwerda in mei 2022 heeft opgeleverd. Daarmee is dit het eerste project in de openbare ruimte dat op basis van de nieuwe Leidraad zal worden gerealiseerd.

Bewonersparticipatie heeft tijdens het planproces een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de aanpak via ontwerpworkshops met schets- en maquettesessies, zowel fysiek als online. Bewoners waren georganiseerd in een belangengroep en behartigden daarmee de belangen van de omwonenden. Door ieders inspanning in dit participatieproces is het plan – als geheel – in ruimtelijke kwaliteit toegenomen en wordt het breder gedragen. 

Met dit plan wordt een voor Beijum heel herkenbare, passende, maar ook eigentijdse inbreiding gerealiseerd die als impuls bijdraagt aan de kwaliteit van de buurt. 

projectinformatie

Meer weten?

Neem contact op met Ruben Ferwerda

ruben@barzilayferwerda.nl
+31 (0) 6 42 42 00 01