WOONPLAN

Kookboek Mosterdhof, wijk aan de Dijk – integrale visie voor wijkvernieuwing.

Gemeente Westervoort

De Mosterdhof, Westervoort

Het ‘Kookboek Mosterdhof 2050, Wijk aan de dijk’ is het resultaat van de prijsvraag Panorama Lokaal. Het integrale plan van team Barzilay+Ferwerda (archituur&stedebouw), Veenenbos en Bosch (landschapsarchitectuur), Endule (duurzaamheid) en Diep (communicatie&proces), is geen vastomlijnd plan. Het geeft een visie en stelt stappen voor om tot een flexibele en duurzame ontwikkeling van de wijk te komen. Het kookboek geeft ‘recepten’ voor ingrepen op vier schaalniveaus: woning, hofj es, openbare ruimte en omgeving. Aangevuld met een vijfde ‘gang’ met een recept voor een veerkrachtige samenwerking met de vele betrokken partijen. De ideeën hebben hun oorsprong in het oorspronkelijke ontwerp van deze experimentele jaren ‘70 woonwijk.  

We zetten in op een toekomstbestendige en veelkleurige Wijk aan de Dijk.

Vertrekpunt daarbij is de oorspronkelijk wijkopzet. Een opzet met manco’s en met kwaliteiten. De kwaliteiten vormen in onze ogen een solide basis; de manco’s een mooie opgave. 

Allereerst willen we de strategische locatie van de wijk beter benutten. De wijk grenst direct aan de dijk, de uiterwaarden en het dorpscentrum; de wijkopzet is juist naar binnen gekeerd. Voor de toekomst willen we afmaken wat destijds vergeten was en de wijk openen naar zijn omgeving.

In de wijk zelf gaan we aan de slag met de achterkant: de auto-ontsluiting. In het ontwerp is veel aandacht gegaan naar de woningen en hofj es en is de hoofdontsluiting daarbij wat vergeten. We maken van deze achterkant een herkenbare voorkant met een kleurrijk plantlint met ruimte voor hemelwater. Het sociale experiment van de wijk richtte zich op een gemêleerde wijk met veel aandacht voor ontmoeting. We stimuleren opnieuw het ontmoeten door de bewoners actief te betrekken bij het ontwerp van de openbare ruimte, de hofj es en de woonplannen. Bij de verduurzaming van de woningen spelen we in op de gemêleerdheid van de wijk door plannen te maken voor iedere doelgroep. Zo ondersteunen we de doe-het-samer en faciliteren we de doe-het-zelver. Alleen samen maken we ‘Mooi Mosterdhof’.

projectinformatie

Meer weten?

Neem contact op met Marcel Barzilay

marcel@barzilayferwerda.nl
+31 (0) 6 24 54 20 71