Leidraad Openbare Ruimte

Leidraad Openbare Ruimte Beijum.

Gemeente Groningen

Beijum, Groningen

De gemeente Groningen nam in 2021 een ambitieus en moedig besluit om de openbare ruimte te ‘herwinnen’ op de auto ten gunste van verblijfs- en gebruikskwaliteit maar mét behoud van een sterk mobiliteitsnetwerk. Deze visie werd uitgewerkt in de Leidraad Openbare Ruimte, als handleiding om richting te geven aan toekomstige projecten door middel van inspiratie en kwaliteitskaders. Hierin kwamen diverse beleidsdocumenten in samen (waaronder de Omgevingsvisie ‘The Next City’, ‘Vitimine G’ groenplan, actieplan ‘De g6 voor een gezonde stad’). De leidraad werd ingedeeld op verschillende straattypologieën en buurttypen, waardoor de ‘woonerfwijk’.

Hoewel Beijum voor een deel ook aan deze karakteristiek voldoet, heeft Barzilay+Ferwerda bij voorgaand stedenbouwkundig onderzoek aangetoond dat er meer ‘smaken’ in deze wijk zijn te vinden dan enkel deze typologie.

Met de buurtenatlas en toolkit hebben we de gemeente een hoop voorbereidingswerk uit handen genomen en kunnen zij overgaan tot het concreet uitwerken van projecten.

Dit inzicht gaf de gemeente aanleiding om ons een vervolgstudie te laten verrichten naar deze nuance zodat ingrepen in de openbare ruimte bij de heerdaanpak (het vernieuwen van de openbare ruimte op straat-/erfniveau) specifieker kunnen worden gemaakt. Er bleek behoefte aan een document dat ontwerpers van de gemeente Groningen dat inzicht geeft in de eigenheid van Beijum, gekoppeld aan generieke en specifieke ingrepen die je kunt doen in de diverse heerden. En zo ontstond er naast de Leidraad Openbare Ruimte Groningen ook een Leidraad Openbare Ruimte Beijum.

Dit heeft geresulteerd in deze Beijumer Leidraad waarmee typische Beijumse en jaren-70 “foutjes” hersteld kunnen worden met hernieuwde inzichten, de opgaven van vandaag de dag kunnen worden geïntegreerd én recht kan worden gedaan aan de oorspronkelijke intenties en uitgangspunten van de wijk.

Aan hand van een inventarisatie en analyse op wijkniveau en vervolgens op buurtniveau (‘Beijumse buurtenatlas’) wordt inzicht gegeven in de kenmerken, eigenheid en opgave per buurt. Vervolgens worden in de toolkit maatregelen aangereikt die passend zijn bij Beijum.

Fragmenten uit de Leidraad Openbare Ruimte Beijum

Holmsterheerd voor en na (schuif de fader heen en weer)
Kremersheerd voor en na (schuif de fader heen en weer)

projectinformatie

Meer weten?

Neem contact op met Ruben Ferwerda

ruben@barzilayferwerda.nl
+31 (0) 6 42 42 00 01