Presentatie & debat: ‘Bouw daar waar de mensen zijn, bouw in de buurt!’ | 23 mei 2023


In samenwerking met architect Marcel Barzilay en stedenbouwer Ruben Ferwerda (Barzilay+Ferwerda woon+wijkvernieuwers) organiseert architectuurcentrum Bouwhuis een 1e bijeenkomst over de huidige woningbouwopgave in de bestaande wijken en buurten van Apeldoorn op 23 mei 2023 in de Drie Ranken, de Maten.

Barzilay+Ferwerda heeft een visie ontwikkeld op verdichtingsmogelijkheden van ‘bloemkoolwijken’ zoals de Maten in Apeldoorn waarbij de woningbouwopgave gekoppeld kan worden aan de wijkvernieuwing. Als toevoeging aan het huidige eenzijdige woningaanbod van eengezinswoningen in de wijk de Maten pleiten zij woontypologieën toe te voegen voor doelgroepen als senioren, starters en kleine huishoudens. Daar hebben zij een studie naar verricht. Zij zullen uiteenzetten hoe hun ontwerpvoorstellen de sociale veiligheid van de woonerven in de Maten verhogen.

B+F waren één van de honderd ontwerpers die geselecteerd zijn voor het Ministerie van Maak, bij de afgelopen Architectuur Biënnale in Rotterdam, waarin ontwerpers werden opgeroepen om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot verdichtingsvoorstellen voor Nederland te komen. Hiermee zou een impuls worden gegeven aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor extra woningbouw, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering.

Marcel en Ruben zullen aan de hand van hun maquette die te zien was op de tentoonstelling in Rotterdam, hun ontwerpideeën voor 4500 woningen in de Maten toelichten. Zij stellen dat je met alternatieve woontypologieën minder ruimte nodig hebt om woningen bij te bouwen en daarbij meer woonkwaliteit kan bieden binnen bestaande wijken. Om doorstroming in de woningmarkt te bevorderen pleiten zij voor het inzetten op vergeten doelgroepen die nu buitenboord vallen. Deze doelgroepen hebben behoefte aan nabijheid van voorzieningen en mobiliteit – met een woning ‘in de wei’ is hun woonprobleem niet opgelost

Door de ontbrekende woningen op de juiste plaats te bouwen, namelijk in de buurt, versterk je ook de basis van de woningen die er al staan. De investeringen worden dan een impuls om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te pakken, van de klimaatcrisis tot eenzaamheid.

  • Vriendelijk verzoek in verband met de beperkte ruimte zich  schriftelijk aan te melden bij: info@architectuurcentrumbouwhuis.nl
  • Toegang: gratis
  • U bent van harte welkom vanaf 19.30.
  • Start programma:  20.00 uur
  • Einde programma   22.00 uur

In het kader van de grote verdichtingsopgave in de woningbouw van Apeldoorn gaat Bouwhuis de komende periode een reeks gesprekken/debatten organiseren over welke sociaal-maatschappelijke vragen zich voordoen in de verschillende Apeldoornse wijken, buurten en dorpen en welke woonprogramma’s bij kunnen dragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van deze woonomgevingen. 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *