Inrichtingsplan Doefmat-locatie Beijum Groningen


De Doefmat is een ontwikkellocatie aan de Isebrandtsheerd in de wijk Beijum. De gemeente Groningen heeft het plan om de aanwezige en in onbruik geraakte school te slopen en heeft woningcorporatie Patrimonium gevraagd om hier een plan voor te ontwikkelen met een mix aan (sociale) huurwoningen voor diverse doelgroepen. Vdp architecten werkt dit in opdracht van Patrimonium uit. Barzilay+Ferwerda heeft van de gemeente Groningen opdracht gekregen het inrichtingsplan te maken voor de buitenruimte. De ontwikkeling van deze locatie wordt tegelijkertijd aangegrepen als studie naar het hedendaagse type woonerf voor Beijum, passend in de context van de wijk en op basis van onze bevindingen uit het stedenbouwkundige onderzoek dat we eerder hebben uitvoert.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Looptijd: april 2020 – (in uitvoering)