Onze publicaties.


PUBLICATIE | onderzoeksrapport

Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda, Anita Blom

Dit onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De verkenning heeft tot doel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren over de betekenis van erfgoed uit de periode na 1965 en hoe daarmee om te gaan. Deze publicatie toont een overzicht van de 64 gerealiseerde woningbouwprojecten uit het programma Experimentele Woningbouw (1968-1980).


PUBLICATIE | BOEK

Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda, Anita Blom

Het programma Experimentele Woningbouw zorgde vanaf 1968 voor vernieuwing in de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing in reactie op de grootschalige en monotone woonwijken uit de jaren vijftig en zestig. Deze publicatie toont alle 64 experimentele projecten die tussen 1968 en 1980 zijn gerealiseerd.


PUBLICATIE | BOEK

editors Olv Klijn & Pierijn van der Putt, article by Marcel Barzilay & Ruben Ferwerda

This edition of DASH takes the historical Experimental Housing Programme as an inspiring starting point in a search for alternative housing forms, typologies and construction methods. It highlights appealing Dutch examples, such as Aldo van Eyck and Theo Bosch’s ground-breaking Onder de Bogen in Zwolle and Abe Bonnema’s Vier Vier kanten in Alkmaar, complemented by exceptional examples from abroad: from Sweden, Great Britain, Spain, Australia, Israel, Hong Kong and Singapore.


ONDERZOEKSRAPPORT | CASESTUDY

Zuidelijke Binnenstad, Arnhem (2019)

Deze casestudy is uitgevoerd door Barzilay+Ferwerda architectuur+stedenbouw in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Arnhem en Portaal, met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.


ONDERZOEKSRAPPORT | CASESTUDY

Huiswaard, Alkmaar (2020)

Deze casestudy is als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Experimentele Woningbouw Revisited’, uitgevoerd door Barzilay+Ferwerda architectuur+stedenbouw in opdracht van de gemeente Alkmaar, met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.


ONDERZOEKSRAPPORT | CASESTUDY

De Maten, Apeldoorn (2021)

Deze casestudy is als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Experimentele
Woningbouw Revisited’, uitgevoerd door Barzilay+Ferwerda architectuur+stedenbouw in opdracht van de gemeente Apeldoorn, met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.


ONDERZOEKSRAPPORT | CASESTUDY

Coevering, Geldrop (2021)

Deze casestudy is als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Experimentele Woningbouw Revisited’, uitgevoerd door Barzilay+Ferwerda architectuur+stedenbouw in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo en Woonbedrijf SWS HhVi, met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.


ONDERZOEKSRAPPORT | INHOUDELIJK VERSLAG

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (2022)

Dit is het inhoudelijke verslag van het onderzoeksprogramma ‘Experimentele Woningbouw Revisited’, uitgevoerd door Barzilay+Ferwerda architectuur+stedenbouw met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. De onderzoeksresultaten van de afzonderlijke casestudies zijn los te benaderen.