Onderzoeksrapport

Inhoudelijk verslag Experimentele Woningbouw Revisited.

Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda

2022

Dit is het inhoudelijke verslag van het onderzoeksprogramma ‘Experimentele Woningbouw Revisited’, uitgevoerd door Barzilay+Ferwerda architectuur+stedenbouw met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Dit verslag dient als verantwoording voor de verkregen subsidie.

© Barzilay+Ferwerda, 2022

Lees het inhoudelijke verslag hieronder.