WOONPLAN

Nieuwdorp, Stein,

verduurzaming gespikkeld bezit.

Gemeente Stein

Nieuwdorp, Stein

De gemeente Stein is samen met woningcorporatie Zaam Wonen een integrale wijkaanpak van een wederopbouwwijk uit begin jaren ’50 gestart. De verduurzaming van de woningvoorraad is daarvan een onderdeel. Vanuit het Volkshuisvestingsfonds heeft Stein de mogelijkheid gekregen om particuliere eigenaren een subsidie te geven voor het verduurzamen van de eigen woning. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat particuliere woningeigenaren met deze subsidie zouden kunnen aansluiten op de renovatie van de huurwoningen door de corporatie.

De gemeente heeft Diep gevraagd de bewoners in dit proces te ondersteunen met het bieden van verduurzamingsadviezen, procesondersteuning in het subsidietraject en het organiseren van de collectieve inkoop. Diep heeft Endule en Barzilay+Ferwerda gevraagd hierin te assisteren bij de advisering in de vorm van het Woonplan. De drie bedrijven hebben binnen een gezamenlijk team in de Mosterdhof, gemeente Westervoort en Malkenschoten, Arnhem eerder samengewerkt aan een dergelijke woonplan-aanpak. Binnen deze samenwerking treedt Diep op als hoofdaannemer en werkt Barzilay+Ferwerda als opdrachtnemer van Diep.

Binnen een bredere wijkvernieuwingsaanpak geven we particuliere woningeigenaren in deze wederopbouw-wijk handelingsperspectief voor de verduurzaming van hun woning.

In de pilotfase heeft Barzilay+Ferwerda het Woonplan-format verder doorontwikkeld samen met Endule en locatie-specifiek gemaakt. Met onze partners Endule en Diep trekt Barzilay+Ferwerda samen op in de ontwikkeling van het communicatietraject met de gemeente Stein. In de uitvoering is Barzilay+Ferwerda betrokken bij de formulering van de individuele verduurzamingsadviezen en het adviseren van het projectteam rond de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen.

projectinformatie

Meer weten?

Neem contact op met Marcel Barzilay

marcel@barzilayferwerda.nl
+31 (0) 6 24 54 20 71